My Porfosoor

Recycle Bin
.
HI Guest
نام بازی : بازی پزشکی

در این بازی باید قرص را به سمت بیماران حرکت دهید تا همه آنان بهبود یابند
جهت استفاده از بازی های انلاین می بایست نرم افزار flash player را بر روی سیستم خود نصب نمایید.
مرکز بازی های آنلاین پرفسور بازی دکتر پزشکی تجویز دارو و قرص