My Porfosoor

Recycle Bin
.
HI Guest
نام بازی : سفارش غذا

کار در رستوران را تجربه کنید.شما باید سفارش مشتری را آماده نمایید
جهت استفاده از بازی های انلاین می بایست نرم افزار flash player را بر روی سیستم خود نصب نمایید.
بازی آنلاین آماده کردن و پختن غذا